ЗҮРХ СУДАСНЫ ҮНДЭСНИЙ КОНФЕРЕНЦИ 2011

• Зүрхний ферментийн шинжилгээ (өвдөлт эхэлсэн хугацаанаас) • 12 цагаас дээш - тропонин T/I ба CK- (нэг удаа) • 12 цагаас дотогш

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР(COVID-2019)-ЫН ҮЕИЙН …

5.2 Эрт үеийн дэмжих эмчилгээ ба хяналт 5.3 Хүнд болон нэн хүнд халдварын үеийн эмчилгээ 5.4 Амьсгалын дутагдал ба АЦДХШ-ийн менежмент Зургаа: Жирэмсний өвөрмөц асуудал Долоо: ХҮҮХЭД

Хятад зүрхний тропонин I хурдан туршилтын төхөөрөмж …

Хүний ийлдэс, сийвэн, бүхэл цусан дахь тропонины тоон үнэлгээний шуурхай шинжилгээ. Зөвхөн мэргэжлийн In vitro оношлогоонд зориулагдсан. Зүрхний …

Зүрхний тропонин I (флюресценцийн …

Зүрхний тропонин I-ийн оношлогооны иж бүрдэл (флюресценцийн иммунохроматографийн шинжилгээ) Зөвхөн in vitro оношлогоонд ашиглах Энэ …

БНХАУ-ын CE гэрчилгээтэй Тропонин зүрхний фермент …

Агуулга Иж бүрдэлд: Багцын үзүүлэлтүүд: 1 t/иж бүрдэл, 2 Т/иж бүрдэл, 5 Т/иж бүрдэл, 25 Т/иж бүрдэл 1) covid-19 ба Томуугийн ab эсрэгтөрөгчийн тестийн кассет 2)

OEM Зүрхний ферментийн тропонины түвшний …

Зүрхний маркерын тест; Хавдрын маркерын тест; Мал эмнэлгийн шинжилгээ; Үрэвслийн маркерын тест; poct анализатор; Бусад туршилтууд. Тайраагүй хуудас; …

Экспресс тест Тропонин Т Троп Т TropT Рош …

Экспресс тест Тропонин Т Троп Т TropT Рош Диагностикис Roche Diagnostics. Быстрая экономичная тест-система для определения кардио-специфичного тропонина Т. …

Тропонин гэж юу вэ? Норм, гол үзүүлэлтүүд, тэдгээрийн …

Тропонин 1 (0.1 нг / мл цус түвшин) цочмог нь pathognomonic шинж тэмдэг юм миокардийн шигдээс түүний үнэ цэнэ нь 100 нг / мл, …

Тропонин тест

Тропонины шинжилгээ нь цусан дахь тропонины түвшинг хэмждэг. Тропонин нь ихэвчлэн цусанд байдаггүй. Зүрхний булчин гэмтсэн үед тропонин ...

АРТЕРИЙН ДАРАЛТ ИХДЭХ ӨВЧИН.pptx

Зүрхний цочмог шигдээсийн ангилал ба оношлогоо ЗЦШ-ийн 1-р ба 2-р хэлбэрийн оношологооны шалгуур үзүүлэлт: Зүрхний өвөрмөц ферментийн ихсэлт (КФК-МВ, тропонин) дараах …

Тропонин I ба Тропонин Т

Тропонин нь судалтай булчингийн (араг яс, зүрхний) агшилтын уураг юм. Миокардийн шигдээс болон бусад зүрхний гэмтлийг батлах, үгүйсгэхийн тулд тропонины …

Зүрхний тропонин I (Флуоресценцийн дархлааны …

fob товхимол fob ТЕСТИЙН ЗАРЧИМ БА ЖУРАМ Зарчмын хувьд: Тууз нь мембранд бэхлэгдсэн туршилтын хэсэгт fob эсрэг бүрхүүлтэй эсрэгбиетэй.

Тропонин I ба тропонин Т

Тропонин i ба тропонин Т - судалгаа . Зүрхний шигдээсийн сэжигтэй өвчтөн тасагт ирсний дараа тропонины шинжилгээг шууд хийдэг. 3-6, 9-12 цагийн дараа тэдгээрийг давтах ёстой.