3. LECTURE NOTE

Өртгийг тооцох: Эргэн төлөгдөх хугацааны өгөөжийг ашиглан татварын өмнөх өрийн өртгийг тооцох 3. Өртгийг тооцох Өртгийг тооцох нь: Бонд эзэмшигчдэд төлөгдөх хүүгийн төлбөр компаний татвар ...

Л.Оюунцэцэг*, Ш.Лхамсүрэн**

Эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээний өртгийг орчин үеийн сайжруулсан арга хандлагаар тооцох нь өнөөдөр хэрэгжүүлж байгаа гүйцэтгэлд үндэслэн

FIN321 Сэдэв.1 Хураангуй Семинар

Капиталын өртгийг татварын дараах байдлаар Өртөг $64,000 $58,000 тооцож, хэрэглэдэг. Капиталын өртөг бүрийн Хугацаа 15 жил 15 жил хувьд тэдгээрийн татварын дараах ...

(DOC) 1 ШУТИС-УУИС-Ч.Эрдэнэням, Б.Алтантуяа | М.

Бондын ажлын индексийг тодорхойлох, бондын аргаар тээрмийн сонголт хийх Ч.Эрдэнэням, магистр Б.Алтантуяа, доктор (Ph.D) ШУТИС. УУИС АМБТПБ e-mail: [email protected], mc_nyam@yahoo Хураангуй: Хүдрийг бутлах ...

Үйлдвэрлэлийн өртөг тооцох арга. бүтээгдэхүүний нэгжид …

Үйлдвэрлэлийн өртөг тооцох арга. бүтээгдэхүүний нэгжид тогтмол зардал. үйлдвэрлэлийн зардал - үйлдвэрлэлийн үр ашгийг эдийн засгийн чухал үзүүлэлт юм. Энэ тооцоог хэрхэн гүйцэтгэх болон ...

Аж ахуйн нэгжийн орлогын хууль албан татварын тухай

2019 îíû 06 äугаар ñарûí 11 ¹23/1076/ Óëààíáààòàð õîò 2019 îí Óëñûí Èõ Õóðëûí Òàìãûí ãàçàð Монгол Улсын хууль Аж ахуйн нэгжийн орлогын

Зээлийн бодит өртгийн тооцоолуур

Тооцоолуур. "Банкны хүү бодох аргачлал, хүү, шимтгэл, хураамжийн мэдээллийн ил тод байдлын журам"-ын 2.6 Зээлийн бодит өртөгийг 100 сая төгрөг ба түүнээс …

тойм статистик лекц 2 | PPT

ТОЙМ СТАТИСТИК 1 Б.Батзориг, НЭМС, ЭБТэнхим. 2. АГУУЛГА Төвийнхандлага ба байршлын үзүүлэлтүүд Хэлбэлзэл Тархалт, тархалтын хэлбэрүүд 2.

Lecture11 | PPT

Аюурзана "Компаний санхүү" УБ хот 2009 он • Stephen A.Ross, Randolph W.Westerfield, Jeffrey F.Jaffe " Corporate finance" 1996 In the United States of America. Lecture11 - Download as a PDF or …

Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 11 ШИДС | PPT

Огноо Нэгж Нэгжийн өртөг 03.01 Эхний үлдэгдэл 520 110 03.02 Худалдан авалт 1500 115 03.05 Зарцуулалт 1350 03.07 Худалдан авалт 1000 03.10 Зарцуулалт 1370 03.18 Худалдан авалт 1000 03.22 Зарцуулалт 1250 120 125. 22. LOGO. Нягтлан ...

Бараа материалын өртөг тооцох дундаж өртгийн арга

Тухайн ААА компани бараа материалын өртөг тооцохдоо дундаж өртгийн аргыг ашигладаг гэж үзье. Тэгвэл 2015.07.08-ны өдөр зарлагадсан 7 ширхэг дэвтэрийн өртгийг дараах байдлаар тооцоолно.

Зардлын бүртгэл Лекц 5,6 | PPT

Агваан "Нягтлан бодох бүртгэл" УБ хот 2004 он Асри Хаммер "Зардлын нягтлан бодох бүртгэл" УБ хот 2000 он Barfield Raiborn Kinney "Cost accounting" 1998 year. Зардлын бүртгэл Лекц …

Лекц 1 Өртөг зардлын тухай ойлголт, зардлын ангилал.docx

1. Өртөг зардлын тухай ойлголт. Зардал гэдэг нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулагдаж байгаа хөрөнгө ба хөдөлмөрийн зарцуулалтын мөнгөөр илэрхийлсэн хэмжээ. Өртөг ...

Лекц 7 Технологийн буюу үйлдвэрлэлийн үе шатны аргаар өртөг тооцох

Технологийн буюу Үйлдвэрлэлийн үе шатны аргаар өртөг тооцох систем. 1. Үйлдвэрлэлийн үе шатны аргаар өртөг тооцох системийн тухай. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хөдөлгөөн ба зардлын урсгал ...

БҮЛЭГ 6

БҮЛЭГ 6 - 000 - БҮЛЭГ 6. ӨРТӨГ ТООЦООЛОЛ, ТҮҮНИЙГ УДИРДЛАГЫН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАНД АШИГЛАХ НЬ Нэг. - Studocu.

Lecture 3 | PPT

Lecture 3. 1. Улаанбаатар Их Сургууль Бизнес менежментийн тэнхим Зардлын бүртгэл Лекц 3 Зардлыг хуримтлуулан бүртгэж өртөг тооцох нь Хичээлийн индекс: BA 302 Хичээлийн кредит: 3 кр Судлах анги: СМ-3 ...

Sb 6 uh | PPT

2. Сэдвийн агуулга: Үндсэн хөрөнгийн тухай ойлголт, түүний ангилал ҮХ-ийн үнэлгээ, орлого болгох үеийн бүртгэл Элэгдэл тооцох арга, элэгдлийн бүртгэл ҮХ-ийг данснаас хасах үеийн бүртгэл ҮХ-ийн засварын зардлын бүртгэл

Лекц 9 Стандарт өртгийн бүртгэл.docx

Нормативт өртгийг хэрэглэж байгаа үед аж ахуйн нэгжүүд үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний нэр төрөл тус бүрээр "Стандарт өртгийн карт" нээж, бүтээгдэхүүний стандарт өртгийг тооцоолдог.

ХУВЬЦААНЫ ҮНЭЛГЭЭГ ТООЦОХ АРГУУД БА …

тооцно. Өрийн өртгийг тооцохдоо зах зээлийн дундаж өрийн өртөг болох зээлийн жигнэсэн дундаж хүүгээр тооцох ба үүнээс татвар авна.-г засварлахдаа Blume method (Засварласан бета)-г ашигладаг (Lally M.

Лекц 3 .Бараа материал үнэ бүхий зүйлийн бүртгэл...docx

Энэ аргын үед зарцуулсан бараа материалын өртгийг нь тооцохдоо эхний үлдэгдэл болон эхний худалдан авалтуудаас эхлэн тооцох бөгөөд үлдэгдэлд сүүлийн худалдан авалтуудаас үлдэнэ.

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл :|: МУИС-ийн Орхон сургууль …

Жишээ нь: 1,000,000₮-ийн анхны өртөгтэй тоног төхөөрөмжинд жил бүр 100,000₮-өөр 8 жилийн элэгдэл тооцож бүртгээд. А. 200,000₮ Б. 280,000₮ В. 100,000₮-өөр борлуулсан гэвэл тохиолдол тус бүрээр үндсэн хөрөнгө ...

Хүүгийн хэмжээ гэж юу бэ мөн

Эхний жилийн хүү нь дүнгийн 10% = $1,000 байх болно. Хоёрдох жилийн хүү нь 1-р жилийн нийт дүнгийн 10% ($ 11,000) = $1100 байх болно. Сүүлийн жилд энэ нь эхний хоёр жилийн нийт дүнгийн 15% ($ 12,100) = $1,210 болж өснө ...

Бараа материалын өртөг тооцох дундаж өртгийн …

Үүнийг тооцоолбол 7 ширхэг дэвтэрийн өртөг нь: 1068.75 x 7=7481.25 төгрөг гэж тооцоологдоно. Улмаар бараа материалын дансны үлдэгдэл 2015.07.08 -ны өдрийн байдлаар 1068.75 төгрөгийн …

Бонд, бондын үнэлгээ, бондын зах зээл | PPT

Энэ мэтчилэн бондын хүүг төлөх үечлэл өөрчлөгдөхөд бондын үнэнд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлдөг. Бондын үнийг тооцох томъёонд ч тодорхой өөрчлөлт хийх шаардлагатай болно. Үүнд: 1.

Lecture №13,14,15,16 | PPT

Lecture №13,14,15,16 - Download as a PDF or view online for free. 9. Борлуулагч нь согог гэмтэлтэй бараа болон худалдан авагчийн шаардлагад хүрэхээргүй бараа борлуулсан тохиолдолд худалдан авагч түүнийг буцааж болно.

ErdenetToday.mn | Босоо тээрмийн угсралт 90 гаруй …

Босоо тээрмийн угсралт 90 гаруй хувьтай явна

Lecture 13,14 | PPT

Lecture 13,14 - Download as a PDF or view online for free. 11. Хоѐрдугаар арга. Хамсарсан зардлын зарим хэсгийг дайвар бүтээгдэхүүнд хуваарилж, түүний өртгийг тусад нь тооцох. Дайвар бүтээгдэхүүнийг аж ахуй болон зах зээлийн зориулалтаар ...

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ ТООЦОХ НЬ

1. Бүтээгдэхүүний өртөг тооцох нь: Үндсэн үйл ажиллагааны нийт зардал. "ААА" компанийн 20х1 оны 1сарын нэгж бүтээгдэхүүний өртгийн тооцоо. "ААА" компанийн …

ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН …

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 342, 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр …

Бараа материал үнэ бүхий зүйлийн бүртгэл.docx

Зарцуулалтын өртөг тооцох сонгон авсан арга нь барааны биет хөдөлгөөнтэй зайлшгүй тохирч байх шаардалагагүй. a) Эхэлж авсанаа эхэлж зарлагадах арга Энэ аргын үед зарцуулсан бараа материалын өртгийг нь тооцохдоо ...

.Лекц 2 Материалын зардлын бүртгэл.docx

Материалын зардлын бүртгэл. 1. Материалын зардлын бүртгэлийн зорилго. 2. Бараа материалыг орлогод авах үнэлгээг тогтоож бүртгэх. 3. Бараа материалын өртөг тооцох аргууд, зарцуулалтыг ...

Sanhuugiin tailangiin shinjilgee 2 | PDF

Jul 21, 2014 •. 37 likes • 75,253 views. E-Gazarchin Online University E-Gazarchin Online University. Education. Sanhuugiin tailangiin shinjilgee 2.

СЕМИНАР капиталын өртөг ба хөшүүрэг .pdf

Ойролцоочлолын аргачлал ашиглан өрийн өртгийг тооцох нь: 1,000-ын нэрлэсэн үнэтэй, жил бүр хүү төлдөг доорх төрлийн бондуудын …